Te whakapiki i ngā kōwhiringa ratonga a te Māori Increasing service options for Māori webinar

 

Watch our fourth recording in the Te Huringa Tuarua webinar series - 19 October 2023.

Learn about the impacts of inequitable investment and what it will take to improve service options for Māori. Ākona ngā tukinga o ngā tōritenga haumi me te huarahi e anga ai tātou ki te whakapai ake i ngā kōwhiringa ratonga mā te Māori.

Despite funding increases over the past five years, more needs to be done to achieve equitable funding in kaupapa Māori mental health and addiction services. This is to ensure that the support available meets the level of mental distress experienced by Māori within their communities.  This was a key finding of our Kaupapa Māori Services report, released in June of this year. 

Hāunga anō ngā pikinga pūtea i te rima tau kua pahure, me kaha tonu ake te whakatutuki i ngā pūtea taurite ki ngā ratonga Māori mō te hauora hinengaro me ngā waranga. Ko tōna kaupapa ake he whakapūmau i ngā tautoko wātea kia ōrite ai ki te auhi hinengaro e rangona ana ki ngā hapori Maori. He kitenga matua tēnei o tā mātou pūrongo Ratonga Kaupapa Māori i whakaputaina i te marama o Pipiri i tēnei tau.  

This report amplifies the voices of Māori, underscoring their experiences within a health system that too often fails to prioritise Te Ao Māori and tikanga Māori principles. These voices shed light on the challenges faced by Māori communities and emphasises the urgent need for change. 

Ka whakamana ake tēnei pūrongo i te reo o te Māori e whakatakoto ana i ō rātou wheako i roto i tētahi pūnaha hauora e whakatakē ana i Te Ao Māori me te tikanga Māori. Ka tīaho tēnei reo i ētahi māramatanga ki ngā wero e pā nei ki ngā hapori Māori me te kōhure ake i ngā panonitanga whai hiranga.   

During this webinar, we provided an overview of investment into kaupapa Māori mental health and addiction services, shed light on the significant disparities faced by Māori in mental health outcomes, and called for changes that are needed to address these inequities.  

Hei taua huirangi ka tuku atu mātou i tētahi tirohanga whānui o ngā haumitanga ki ngā kaupapa Māori o te hauora hinengaro me ngā waranga, hei whakatīaho i te māramatanga ki ngā āputa nui e pā ana ki ngā putanga hauora hinengaro o te Māori me te karanga anō ki te whakatau i ēnei tōritenga.   

Who presented / Ko wai mā ngā kaikauhau? 

Maraea Johns, Director Māori Health 

In her role, Maraea partners with the Chief Executive and Leadership team to provide strategic and operational advice and direction that reflects the commitment of Te Hiringa Mahara to being grounded in Te Tiriti o Waitangi. Maraea has a depth of knowledge and experience working with (and as a member of) whānau, hapū, iwi, and Māori communities. She also has a wealth of insight into Māori provider knowledge and experiences. Before joining Te Hiringa Mahara, Maraea held roles at programme, policy, and senior management levels within the health sector, including the Ministry of Health, District Health Boards, ACC, and has also worked across several other sectors, such as education, justice, and defence.  

Maraea Johns, Kaitohu Hauora Māori 

I roto i tāna tūranga mahi ka mahi tahi a Maraea ki te Tumu Whakarae me te rangapū ārahi ki te tuku tohutohu mō te rautaki, mō ngā whakahaere me te ahunga hei whakaata i te ū a Te Hiringa Mahara kia whenua noa Te Tiriti o Waitangi i āna whakahaere. Inā kē te hōhonu o te mātauranga me ngā wheako a Maraea i te taha o tōna whānau, o ōna hapū, o tōna iwi me ngā hapori Māori whānui. He whānui hoki āna tirohanga ki ngā mātauranga me ngā wheako a ngā tūmomo kaiwhakarato. I mua i tōna hononga mai ki Te Hiringa Mahara, i whai tūranga mahi a Maraea ki ngā pae hōtaka, kaupapa here, poari matua hoki o roto i te pūnaha hauora ki te Manatū Hauora, ki Ngā Poari Hauora Ā-Rohe, ki Te Kaporeihana Āwhina Hunga Whara ā, kua mahi ia puta noa i ngā wāhanga o te mātauranga, o te ture me te ope haumaru.    

Guy Baker, Principal Advisor Māori Whānau Lived Experience 

A personal journey of lived experience of mental distress later in life, sparked a passion that saw Guy join Te Kupenga Net Trust in Te Tairāwhiti as an adult peer support/advocacy worker, Consumer Leader, and Mataora. Guy was privileged to carry the voices of whānau to local, regional, and national forums where he was a Co-Chair of Ngā Hau e Whā (National Consumer Advocacy Group) and become a member of the National Association of Mental Health Services Consumer Advisors (NAMHSCA) prior to joining Te Hiringa Mahara in 2022. 

Guy Baker, Kaitohutohu Matua, Whānau Māori, Wheako Ora 

Nā te huarahi matawhaiaro o ngā wheako ora mō te auhi hinengaro i kitea ai te tūhonotanga o Guy ki Te Kupenga Net Trust ki Te Tairāwhiti hei kaitautoko, hei māngai hoki mā te hunga pakeke, hei Kaiarataki Kiritaki, hei Mataora hoki. He hōnore nui ki a Guy te kawe i ngā reo o te whānau ki ngā hui o te kāinga, o te rohe, me te motu i te mea ko ia tonu te Heamana Takirua o Ngā Hau e Whā (Ngā Kaitakawaenga Kiritaki ā-Motu), ā, i tū ia hei mema o te Rōpū Tohutohu Kiritaki mō Ngā Ratonga Hauora Hinengaro i mua i tana ekenga mai ki Te Hiringa Mahara i te tau 2022.